Υπηρεσίες

Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού & μετρήσεις HVACE

Η επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού πραγματοποιείται στις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) και στα συναφή μηχανήματα κλιματισμού. Αν πραγματοποιηθούν σωστές ενέργειες σύμφωνα με την αναφορά μας, το σύστημα του κλιματισμού θα λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα με τις ελάχιστες βλάβες.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού – μετρήσεις περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Επιθεώρηση των στοιχείων κρύου ή ζεστού νερού
 • Επιθεώρηση τυχών διαρροών αέρα από τα τμήματα της κλιματιστική μονάδας.
 • Επιθεώρηση των φίλτρων αέρα (πρόφιλτρα, σακόφιλτρα)
 • Επιθεώρηση των ανεμιστήρων προσαγωγής – επιστροφής
 • Επιθεώρηση των ιμάντων
 • Επιθεώρηση των λεκανών συμπυκνωμάτων, αποχετεύσεων των κλιματιστικών μονάδων
 • Μέτρηση της συχνότητας των ανεμιστήρων προσαγωγής – επιστροφής
 • Μέτρηση της θερμοκρασίας εισόδου – εξόδου από την κλιματιστική μονάδα
 • Μέτρηση της ταχύτητας αέρα εισόδου – εξόδου στη μονάδα
 • Μέτρηση θερμοκρασίας νερού εισόδου – εξόδου σε κάθε στοιχείο
 • Μέτρηση της σχετικής υγρασίας
 • Μέτρηση των ρουλεμάν των ανεμιστήρων
 • Μέτρηση των στροφών (RPM) του κάθε ανεμιστήρα προσαγωγής – επιστροφής

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνονται τα όργανα μετρήσεων: