Η εταιρεια

Στόχος μας

Για την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων της εταιρείας, φροντίζουμε να σχεδιάζουμε και να προτείνουμε λύσεις που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα κατασκευής και συντήρησης, βέλτιστη σχέση κόστους – αποτελέσματος με μικρή διάρκεια επισκευών ή συντήρησης.

Γι΄αυτό το λόγο κυρίαρχοι στόχοι της εταιρείας μας είναι οι ακόλουθοι:

  • Η συνεχής επαφή με τον πελάτη, έχοντας αναπτύξει τη μετά την πώληση υπηρεσία της συντήρησης κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • Να επιβεβαιώνουμε τη φήμη μας για τη συνέπεια και την ικανότητα  κατανόησης  των αναγκών και επιθυμιών των πελατών μας.
  • Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον πελάτη, με βασική μας μέριμνα την ποιοτική εργασία υψηλών προδιαγραφών σε συνδυασμό με τις καλύτερες δυνατές τιμές.
  • Η συνεχής ενημέρωση  και συμβάδιση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές και πρακτικές του τομέα μας.
  • Η ανάπτυξη του εύρους των υπηρεσιών μας.