Η εταιρεια

Τεχνικό Προσωπικό

Οι τεχνικοί της εταιρείας μας εκπαιδεύονται συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια, πραγματοποιούν ενημερωτικά ταξίδια σε εργαστήρια και εργοστάσια του εξωτερικού, ώστε να είναι γνώστες και χρήστες των νεότερων τεχνολογικών εξελίξεων που συντελούνται στους τομείς της θέρμανσης, του κλιματισμού, των αυτοματισμών και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας στους παραπάνω τομείς και παράλληλα έχοντας σαν κύριο στόχο τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Το προσωπικό μας αποτελείται από τεχνίτες και βοηθούς με τις ακόλουθες ειδικότητες και άδειες: υδραυλικοί, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι – αυτοματιστές.

Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μελετά το χώρο σας, προτείνοντας λύσεις κατάλληλης εφαρμογής για επαγγελματικούς,βιομηχανικούς χώρους και χώρους ναυτιλίας. Με το σύνολο του τεχνικού προσωπικού και των μηχανικών μας είμαστε πάντα σε ετοιμότητα να ανταποκριθούμε άμεσα και με αξιοπιστία στις δικές σας ανάγκες.