Εξειδικευμένες εφαρμογές κλιματισμού

Εξειδικευμένες εφαρμογές κλιματισμού

Η εταιρία AIRQUALITY αναλαμβάνει την Μελέτη – Επίβλεψη, Κατασκευή, Ρυθμίσεις, τελικές δοκιμές και προσαρμογή συστημάτων κλιματισμού.

Ο πολλαπλασιασμός των νέων συστημάτων και προϊόντων κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθιστά ανέφικτη για οποιονδήποτε μη ειδικό την κατάληξη στη βέλτιστη δυνατή επένδυση.

Κάθε κτίριο είναι διαφορετικό, έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και εμείς διαθέτουμε  την τεχνογνωσία για να κάνουμε εφικτή την βέλτιστη χρήση του προϋπολογισμού. Καλύπτουμε πλήρως τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν πράσινα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας με στοχευμένες εφαρμογές, χωρίς την άσκοπη και σπάταλη χρήση οικονομικών πόρων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν έρευνα και νέες τεχνολογίες, προτάσεις σχεδίασης, ενεργειακή ανάλυση, μελέτη συστήματος, επιλογή προϊόντων, κατασκευή και λειτουργία.

ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ Η14:ΔΙΔΥΜΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ:ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: