Η εταιρεια

Η Φιλοσοφία μας

Η εταιρία ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – AIR QUALITY, δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών συντηρήσεων και εγκαταστάσεων εστιασμένη στο χώρο  της πώλησης, συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης κλιματιστικών μηχανημάτων, ενώ από το 2010 τμήμα της επιχείρησης ασχολείται αποκλειστικά με υπηρεσίες που αφορούν τον εσωτερικό καθαρισμό αεραγωγών, δικτύων κλιματισμού.

Κατακτώντας διαρκώς πολύτιμη εμπειρία και επεκτείνοντας τόσο τις τεχνικές της γνώσεις όσο και το επίπεδο των υπηρεσιών της, εξελίχθηκε δυναμικά σε μία από τις κορυφαίες τεχνικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης αεραγωγών στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και στον τομέα της ναυτιλίας.

Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί, νοσοκομεία, ιδιωτικές εταιρίες και ναυτιλιακές.

Η ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.AIR QUALITY,  εστιάζει τη στρατηγική της στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών – συνεργατών της, ενώ αναζητεί διαρκώς καινοτόμες ιδέες και λύσεις που την έχουν καταξιώσει και της έχουν εξασφαλίσει ηγετική θέση στην αγορά.

Η εταιρία ακολουθώντας σταθερά ανοδική πορεία, εξυπηρετεί πλέον ένα σταθερά αυξανόμενο πελατολόγιο καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την Ελλάδα. Κύριος στόχος μας είναι η απόλυτη κάλυψη των αναγκών του πελάτη στο μικρότερο δυνατό χρόνο, με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.