Υπηρεσίες

Καθαρισμός αεραγωγών εξαερισμού εστιατορίων

Το σύστημα εξαερισμού των εστιατορίων αποτελεί ένα από τα πιο λειτουργικά τμήματα ενός εστιατορίου. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά περιφερειακά του χώρου της κουζίνας, είναι σπάνιο κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει το αντικείμενο του εξαερισμού να ασχοληθεί με το εσωτερικό της χοάνης απαγωγής.

Σε συνέχεια της μακροχρόνιας εμπειρίας μας στους ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς είμαστε πλέον σε θέση να δώσουμε λύση σε προβλήματα τα οποία κατά πλειοψηφία αντιμετωπίζουν οι εστιάτορες.

Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η συγκέντρωση λίπους και λαδιού κατά μήκους του δικτύου εξαερισμού συμπεριλαμβανομένου του ανεμιστήρα απόρριψης και των φίλτρων κατακράτησης λαδιού.

Ενδεικτικά προβλήματα στα δίκτυα εξαερισμού:

  • Υπερδιαστασιολόγηση του κινητήρα εξαερισμού με αποτέλεσμα την συσσώρευση λίπους και λαδιού στο κιβώτιο του ανεμιστήρα απόρριψης.
  • Κατακράτηση λαδιού κατά μήκους του δικτύου και εμφάνιση συμπυκνωμάτων στην οροφή του εστιατορίου.
  • Λανθασμένη ή καλύτερα αστοχία κλίσης των αεραγωγών κ.α.

Συχνός καθαρισμός των αεραγωγών εξαερισμού  σημαίνει:

  • Αποτρέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του κινητήρα του ανεμιστήρα.
  • Αύξηση της απόδοσης του συστήματος εξαερισμού.
  • Υγιεινή και σωστή λειτουργία του συστήματος εξαερισμού.Η εταιρία μας πρωτοπόρος στις υπηρεσίες που περιγράφονται ανωτέρω ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο TR/19.