Υπηρεσίες

Μηχανικός καθαρισμός αεραγωγών κλιματισμού

Η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων (Indoor Air Quality) αποτελεί αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού για όλη την παγκόσμια κοινότητα. Με τον όρο Ι.Α.Q αναφερόμαστε στις επιπτώσεις διαφόρων παραγόντων στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίοι αφορούν συστατικά του αέρα που αναπνέουμε σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους. Για την διασφάλιση της καλής ποιότητας του συστήματος κλιματισμού από πλευράς συνθηκών υγιεινής και άνεσης (I.A.Q.) επιβάλλεται η συντήρηση του δικτύου αεραγωγών.

Ο εσωτερικός μηχανικός καθαρισμός του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής ,ανακυκλοφορίας και εξαερισμού αποτελεί το πρώτο στάδιο της υγιεινής της κλιματιστικής εγκατάστασης.

Συνοπτική περιγραφή εργασιών μηχανικού καθαρισμού αεραγωγών:

  • Διάνοιξη ανοιγμάτων (θυρίδες επίσκεψης) στους μεταλλικούς ορθογωνίους ή κυκλικούς αεραγωγούς. Από τις θυρίδες αυτές, καθώς και από τα υπάρχοντα στόμια προσαγωγής ή εξαερισμού, τοποθετούνται εντός των αεραγωγών τα διάφορα ειδικά εξαρτήματα του συστήματος καθαρισμού.  Φροντίζουμε ώστε να γίνουν μόνο οι άκρως απαραίτητες ενέργειες , οι οποίες δεν θα επηρεάσουν την δομή και αντοχή της κλιματιστικής εγκατάστασης.  • Απομάκρυνση των στερεών επικαθήσεων (σκόνης, χνουδιών κλπ) που βρίσκονται στο εσωτερικό των δικτύων αεραγωγών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών εξαρτημάτων (Αirbrush Systems).Τα εξαρτήματα αυτά, είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα για τον εσωτερικό καθαρισμό αεραγωγών, προσφέροντας δυνατότητες ρύθμισης της γωνίας πρόσκρουσης καθώς και της πίεσης αέρα για την βελτιστοποίηση του καθαρισμού.

  • Παράλληλα με τον εσωτερικό καθαρισμό εφαρμόζουμε ισχυρή αναρρόφηση με  σκοπό την απομάκρυνση όλων των σωματιδίων από το εσωτερικό του αεραγωγού και τη συλλογή τους σε κατάλληλα κατά περίπτωση φίλτρα.

Η εταιρεία AIR-QUALITY διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για τον εσωτερικό καθαρισμό αεραγωγών. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι προελεύσεως Η.Π.Α. Ανεξάρτητα από την άριστη ποιότητα του εξοπλισμού, διαθέτουμε έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, που με την υπευθυνότητα και την άρτια κατάρτισή του αντιμετωπίζει με συνέπεια και αξιοπιστία την κάθε εφαρμογή. Κατά την διάρκεια των εργασιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία Μηχανολόγου Μηχανικού με εξειδίκευση στην ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου (I.A.Q.).

Αναλυτικότερα ο σύγχρονος εξοπλισμός μας περιλαμβάνει:

  • Ειδικά μηχανήματα κατακράτησης αέριων σωματιδίων με απόλυτα φίλτρα τύπου (HEPA FILTERS), απόδοσης 99,999% στα 0,3μm ή ΜPPS 99,995% (κλάσης Η14).Τα μηχανήματα αυτά διαθέτουν ισχυρούς ανεμιστήρες παροχής από 2000m3/h έως και 6000m3/h.

  • Ειδικά ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα ειδικά σχεδιασμένα για εσωτερικό καθαρισμό αεραγωγών ανεξαρτήτως διαμέτρου .Τα ακροφύσια αυτά έχουν την δυνατότητα διέλευσης εντός του δικτύου μέχρι και 40 συνεχόμενα μέτρα αεραγωγών χωρίς την απαίτηση θυρίδας επισκεψιμότητας.

  • Έλεγχος της καθαρότητας μέσω ROBOT ,εφοδιασμένο με κάμερες για την καταγραφή σε ηλεκτρονικό μέσο του εσωτερικού του δικτύου των αεραγωγών πριν και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού. Η δυνατότητα συνεχόμενης καταγραφής του ROBOT είναι 40 m σε οποιαδήποτε  κατεύθυνση εντός του αεραγωγού.

  • Μετρήσεις αέριων ρύπων πριν και μετά τον καθαρισμό αεραγωγών με την χρήση ειδικών καταγραφικών.

Το Απόλυτο φίλτρο κλάσης Η14  χρησιμοποιείται προκειμένου να συγκρατήσουμε τα σωματίδια σκόνης μεγέθους μικρότερα του 1 μm.