Υπηρεσίες

Συστήματα απόσμησης κατασκευή & συντήρηση

Η AIRQUALITY, σχεδιάζει, κατασκευάζει και τοποθετεί μεγάλη σειρά Συστημάτων Απόσμησης κατάλληλα για διάφορες εφαρμογές:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Τα Συστήματα Φίλτρων Απόσμησηςεφαρμόζονται με σκοπό την:

 • Απόσμηση σε εστιατόρια
 • Απόσμηση σε παντός είδους χώρους μαζικής εστίασης
 • Απόσμηση στην Βιομηχανία.
 • Απόσμηση από Βιολογικούς καθαρισμούς.
 • Απόσμηση από Αντλιοστάσια λυμάτων.

Τα Συστήματα αποτελούνται από:
Κιβώτια με σκελετό κατασκευασμένο από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου. Τα πλαίσια κατασκευάζονται από γαλβαζινέ λαμαρίνα πάχους 1,25 mm, ενώ εσωτερικά τοποθετούνται ειδικοί οδηγοί από προφίλ αλουμινίου για την στήριξη και στεγανοποίηση των φίλτρων.
Οι πλαϊνές πόρτες των αποσμητών φέρουν ελαστικά παρεμβύσματα, για τον έλεγχο και αντικατάσταση των φίλτρων. Επίσης κατασκευάζουμε ειδική βάση στήριξης και κάλυμμα προστασίας από τη βροχή.

Το σύστημα απόσμησης τοποθετείται μετά την χοάνη(φούσκα) της κουζίνας και σταδιακά συγκρατεί τα λίπη, την υγρασία και τον καπνό με μηχανικό φιλτράρισμα και με χημική φίλτρανση τις οσμές που παράγονται κατά το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Το σύστημα κατασκευάζεται σύμφωνα με την μελέτη και τα πρότυπα του κατασκευαστή, καθώς και τις απαιτήσεις της υγειονομικής υπηρεσίας Αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012-Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-3007 Β/13-11-12) και είναι κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται. Η απόδοση του φίλτρου και η καθαρότητα του αέρα που εξάγεται από το σύστημα στο περιβάλλον.

 • Επαγγελματικές κουζίνες χώρών μαζικής εστίασης
 • Πιτσαρίες
 • Μαγειρεία
 • Καντίνες
 • Κυλικεία
 • Κρεπερί
 • Παρασκευαστήρια τροφίμων όπως αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία
 • Βιομηχανίες τροφίμων
 • Βαφεία
 • Βιομηχανίες μετάλλου
 • Βιομηχανιες πετρελαίου
 • Χαρτοβιομηχανίες
 • Φαρμακοβιομηχανίες
 • Εργαστήρια
 • Νοσοκομεία
 • Χώρους συνάθροισης κοινού σε περιοχές με υψηλή ρύπανση
 • Βιολογικούς καθαρισμούς

Η διάταξη των φίλτρων αλλάζει ανάλογα την εφαρμογή.

Κιβώτιο 10 σταδίων φίλτρανσης, στιβαρής κατασκευής από σκελετό αλουμινίου 40mm και πλαϊνά διπλά τοιχώματα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η επίσκεψη των φίλτρων γίνεται από πλαϊνές θυρίδες-πόρτες που εξασφαλίζουν την αεροστεγάνωση με μονωτικά πάχους 20mm και λάστιχα κάλυψης περιμετρικά των θυρίδων-πορτών, επενδεδυμένα με backbone wire. Οι θυρίδες-πόρτες είναι σταθερές στο σκελετό, ανοίγουν με μεταλλικούς μεντεσέδες 180⁰ και κλείνουν αεροστεγώς με κλειδαριές υψηλής αντοχής. Στο κιβώτιο υπάρχει προεγκατάσταση για μελλοντική τοποθέτηση συστήματος ψεκασμού με μπεκ. Η σύνδεση με την αντλία και το δοχείο παροχής του υγρού γίνεται με ταχυσυνδέσμους. Η αντλία φέρει χρονοδιακόπτη με αυτόματο ψεκασμό ρυθμιζόμενο στους χρόνους που απαιτεί η εφαρμογή.


Στάδια φιλτραρίσματος

1ο Στάδιο & 2ο Στάδιο
Φίλτρο αλουμινίου κλάσης G2 με ανοξείδωτο πλέγμα αλουμινίου, για την συγκράτηση της υγρασίας και του λίπους. Προφίλ 48mm
3ο Στάδιο
Συνθετικό φίλτρο κλάσης G4, κυματοειδούς μορφής, για την συγκράτηση των μεγάλων σωματιδίων και των υπολειμμάτων λαδιού.
4ο Στάδιο
Σταθερά πλαστικά σακκόφιλτρα κλάσης F8 κατά ΕΝ779 υψηλής παροχής για τη συγκράτηση των μεγάλων σωματιδίων της κάπνας
5ο Στάδιο
Απόλυτο φίλτρο κλάσης Η12 κατά ΕΝ1822 για τη συγκράτηση των μικρών σωματιδίων της κάπνας.
6ο & 7ο Στάδιο
Χημικό φίλτρο καθαρισμού σε μορφή κάνιστρου ή φυσιγγίου που περιέχει ενεργό άνθρακα ή μείγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας εμποτισμένης με υπερμαγγανικό κάλιο για την συγκράτηση των οσμών.
8ο Στάδιο
Συνθετικό φίλτρο αέρος κυματοειδούς μορφής κλάσης G4 κατά ΕΝ779

Φωτογραφικό Υλικό:
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ:

H εταιρία μας ως κατασκευαστής συστημάτων απόσμησης διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό για την συντήρηση και αντικατάσταση φίλτρων από τα συστήματα απόσμησης. Οι εφαρμογές αφορούν εστιατόρια, αντλιοστάσια λυμάτων, βιολογικούς καθαρισμούς κ.α.