Υπηρεσίες

Απολύμανση αεραγωγών - κεντρικών κλιματιστικών συστήμάτων

Η απολύμανση αεραγωγών πραγματοποιείται σε συνέχεια του μηχανικού καθαρισμού αεραγωγών ή και ανεξάρτητα. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές εργασίες συντήρησης του δικτύου των αεραγωγών, καθώς οι βλαβεροί μικροοργανισμοί μεταφέρονται σε όλο το δίκτυο αεραγωγών με την εκάστοτε φυσική ροή του αέρα. Με την χρήση κατάλληλων χημικών υγρών διασφαλίζεται η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων (I.A.Q.).

Αναλυτικότερα οι εργασίες απολύμανσης όλου του υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών προσαγωγής, ανακυκλοφορίας και εξαερισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

  • Αφαίρεση πλευρικών πάνελ σε κάθε κεντρική κλιματιστική μονάδα.
  • Διάνοιξη θυρίδων επισκεψιμότητας όπου απαιτείται στο δίκτυο των αεραγωγών.
  • Εκνέφωση απολυμαντικού διαλύματος με την χρησιμοποίηση ειδικών φορητών συσκευών. Ο εκνεφωτής αυτός, (fogger), ελέγχει την παροχή του απολυμαντικού υγρού και  μπορεί να ρυθμίσει το μέγεθος των παραγομένων σταγονιδίων.
  • Τα απολυμαντικά υγρά αεραγωγών μπορούν να καταστρέψουν μεγάλο φάσμα μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων μυκητών, βακτηρίων, μικροβίων της φυματίωσης καθώς και  της νόσου των λεγεωνάριων.

Ευέλικτος εκνεφωτής (FOGGER)

Η απολύμανση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εργασίες για την προστασία των ανθρώπων από τις επιπτώσεις των αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών (μικροβίων) και την διατήρηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων (I.A.Q.).

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού που ταλαιπωρούν το προσωπικό και τους πελάτες που παραμένουν σε κτίρια με κεντρικά συστήματα κλιματισμού (KKM) ,οφείλονται στην κακή ποιότητα αέρα, αποτέλεσμα της έλλειψης συντήρησης των συστημάτων κλιματισμού. Επιστημονικές μελέτες καταγράφουν την συχνή μεταφορά ιών μέσω των κλιματιστικών συστημάτων.

Η απολύμανση επιτυγχάνεται με την χρήση κατάλληλων χημικών με πιστοποιημένη δράση και ισχύ. Η εφαρμογή των προϊόντων αυτών γίνεται με ψεκασμό ή εκνέφωση εντός του δικτύου των ΚΚΜ. Αυτές οι συσκευές διασκορπισμού των απολυμαντικών δημιουργούν μία λεπτότατη διασπορά σταγονιδίων, η οποία διαχέεται εύκολα στο εσωτερικό των ΚΚΜ και καλύπτει τις παράπλευρες επιφάνειες.